Alle Amsterdam hotels: voor de beste Amsterdam hotel deal door goedkope tarieven. Geen reserveringskosten. U betaalt voor de hotelkamer in Amsterdam bij de check-out. Gratis annuleren.

USD
Amsterdam hotelreservering: controleer beschikbaarheid en kamerprijzen
Leeftijden van de kinderen:
Annuleer
OK

Omweg zuidplein

 • 2012
 • Wijkonomie
lees meer
Het is 9 uur, het restaurant van de HEMA op Winkelcentrum Zuidplein gaat open. Hier kun je voor 1 euro ontbijten. Nog voor de winkels opengaan zit het tjokvol mensen met een croissantje en kop koffie.

Winkelcentrum Zuidplein. Een kolossale shoppingmall in Zuid als entree van de stad. Uit verschillende sociale lagen, culturele achtergronden en leeftijdsgroepen komen mensen hier winkelen en elkaar ontmoeten. Het is bovendien een doorgangsroute naar het ziekenhuis, Ahoy, scholen en metro. Wie met de bus in Rotterdam-Zuid aankomt, komt als eerste hier terecht.

Een vrouw zit op haar rollator en eet een patatje van Bram Ladage. Winkelcentrum Zuidplein is haar dagelijkse uitje. Ze woont boven het winkelcentrum. Ze hoeft niet eens naar buiten, maar kan binnendoor het winkelcentrum binnengaan. Ze verlangt wel eens terug naar het marktje dat hier vroeger was.

Omweg zuidplein

Beroepskleding Wijkwaardenhuis

Credits: Johannes van Assem
 • 2013
 • Wijkonomie
lees meer
In 2012 ontwikkelden Kosmopolis Rotterdam, Freehouse, Stichting Afri en CAL XL een plan voor een Afrikaander Wijkwaardenhuis, het centrale discussie-, presentatie- en informatieplatform van de wijk, gevestigd in Gemaal op Zuid. Dit plan presenteert de wijk als warenhuis, als een coöperatie, een marktplaats, waar prototypes en eindproducten worden ontwikkeld en op diverse plekken aan het publiek, potentiële klanten en investeerders worden getoond en verkocht. Freehouse gaat met deze plannen in 2013 verder en liet als start voor het Wijkwaardenhuis beroepskleding ontwerpen. Sara Vrugt ontwierp in samenspraak met lokale ondernemers een collectie die de herkenbaarheid van ondernemers in de Afrikaanderwijk versterkt en hun deelname zichtbaar maakt aan de wijk als coöperatief warenhuis.

Beroepskleding Wijkwaardenhuis

Wijkonomie

 • Omweg zuidplein
 • Beroepskleding Wijkwaardenhuis
 • Tarwewijk / hotel Thuispaleis
 • Markt van morgen
 • Mode Rotterdam-Istanbul
lees meer

Onder de titel Wijkonomie heeft Kosmopolis Rotterdam een meerjarig programma samengesteld rond creatieve economie. Hierin worden de wijken en het centrum onlosmakelijk met elkaar en met de geglobaliseerde wereld verbonden. Het programma fungeert als (hulp)motor van creatieve gebiedsontwikkeling en gaat ervan uit dat wat op macroniveau vaak niet lukt, in de wijk wél tot stand komt: (in)formele allianties tussen de werelden van kunst, cultuur, lokale economie en welzijnsorganisaties. Kosmopolis Rotterdam organiseerde in de rol van cultuurproducent en aanjager van wijkontwikkeling vele kunst- en cultuurprojecten op wijkniveau. Daarbij was er extra aandacht voor talentontwikkeling in de lijn van toekomstige beroepsbeoefening en de ontwikkeling van soft skills (van kunnen omgaan met verschillen tot deze productief maken) van jonge Rotterdammers op vmbo- en mbo-niveau. Wij zochten aansluiting bij ontwikkelprogramma’s als Hart van Zuid en onderwijsprogramma’s van de Hogeschool Rotterdam. Steeds was het doel om ieders expertise en mogelijkheden te benutten voor de groei van sociale en economische mogelijkheden van een wijk. ‘Samen waarde creëren voor de wijk’ was het motto van de projecten. Lees verder

Wijkonomie

Streetwise billboards

 • 2012
 • mei 2013
 • Erfgoedproductie
lees meer
Sinds mei 2012 wordt er gewerkt aan een stadspel, dat zich afspeelt tussen het Zuidplein en de Centrale Bibliotheek aan het Binnenrotteplein. Het wordt gespeeld met smartphones en is te volgen op grote projectieschermen. Terwijl sommige spelers op en rond Zuidplein lopen, zitten andere spelers achter hun computers in de bibliotheek. Fysieke of virtuele nabijheid zet de interactie tussen spelers in gang. Het spel is een resultaat van de inbreng van circa 100 jongeren, kunstenaars en studenten.

Mobiel internet heeft gezorgd voor een continue vermenging tussen de fysieke en virtuele leefwereld van (jonge) mensen. De vaardigheden om met nieuwe media te werken zijn niet alleen van belang voor de toekomstige beroepspraktijk van jongeren, maar ook voor processen van identiteitsontwikkeling en het opbouwen van sociale relaties en netwerken. Netwerken in sociale media en in het echte leven bestaan veelal uit gelijkgestemden, uit mensen uit een relatief kleine sociale kring met dezelfde ideeën. De netwerken dienen dus vooral bonding (het onderhouden van sterke banden) en veel minder bridging (lichte banden tussen mensen die van elkaar verschillen). Kosmopolis Rotterdam richt zich met Streetwise Billboards op de weak ties, omdat die volgens onderzoek van belang zijn voor sociale cohesie en gezamenlijke vormgeving van de stad. Niet zozeer omdat iedereen met elkaar verbonden zou moeten zijn, maar om inzicht te krijgen in de wijzen waarop mensen met verschillen omgaan en daarvoor nieuwe omgangsvormen uitvinden. Binnen Streetwise Billboards werkt Kosmopolis Rotterdam samen met The Patching Zone, voorloper in praktijkonderzoek naar jongeren en digitale media. The Patching Zone richt zich met name op uitwisseling van vaardigheden en kennis tussen ervaren digitale media professionals en jonge digitale makers.

Streetwise billboards

Panna’s en Akka’s

Credits: Jeremy Paesch
 • 2012
 • 2013
 • Erfgoedproductie
lees meer
Panna’s en Akka’s, eigentijds erfgoed ontstaan in grootstedelijke straatvoetbalcultuur.

Onder de titel Van Vandaag op Morgen zijn Imagine IC en Kosmopolis Rotterdam in 2011 een meerjarige samenwerking aangegaan, als vervolg op Chicks, Kicks & Glory in 2010 en 2011, en Gülers Travels in 2012. In Panna’s en Akka’s fungeerde Kosmopolis Rotterdam tot 2013 als co-producent. 

Vroegere sterren als Johan Cruijff en Gerald Vanenburg, maar ook huidige voetballers van het Nederlands elftal als Gregory van der Wiel en Jetro Willems zijn er door gevormd: straatvoetbal.

Panna’s en Akka’s

Erfgoedproductie

 • Streetwise billboards
 • Panna’s en Akka’s
 • Transnationale lifestyles
 • Gülers Travels
 • Chicks, Kicks & Glory
lees meer

Kosmopolis Rotterdam als erfgoedproducent. De stad eist aanpassingsvermogen van iedereen, want samen leven kan hier alleen met veel situatie-specifieke omgangsvormen. In de stad worden nieuwe omgangsvormen dagelijks door iedereen uitgevonden, beoefend en beproefd, uit pure noodzaak en met wisselend succes. Iedereen in de stad is immers voortdurend omgeven door mensen met merendeels onbekende achtergrond, geschiedenis en gewoontes.


In de visie van Kosmopolis Rotterdam verschuift de blik van land van herkomst en de eigen specifieke groep, naar de nieuwe ontmoetingsplekken waar mensen van allerlei komaf samen leven en noodgedwongen met elkaar nieuwe samenlevingsvormen moeten ontwikkelen. Gangbare modellen van diversiteit gaan uit van ouderwetse immigratie, van duidelijk herkenbare groepen die een enkele reis naar het land van bestemming nemen. Dit beeld past niet meer bij onze moderne werkelijkheid, waarin het om veel meer gaat dan om verschillen in etniciteit. Tegenwoordig tellen verschillen in levensstijl die voortkomen uit leeftijd, politieke voorkeur of sociaal-economische positie steeds zwaarder. Lees verder

Erfgoedproductie

VOORUITBLIK

lees meer

Kosmopolis Rotterdam presenteerde in het Meerjarenplan 2013 ‑ 2016 een programma met vaste partners als Imagine IC, The Patching Zone en Freehouse. Met Imagine IC, het Museum Rotterdam, het Amsterdam Museum, de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam stelden we Van Vandaag op Morgen op, een programma waarin wij de rol van erfgoedgenerator zouden vervullen. Digitale jongerenprojecten ontwikkelden we met The Patching Zone. Freehouse was onze partner in Wijk en Wereld, ofwel in projecten die lokale creatieve productie aan hoogwaardige wereldwijde trends koppelen.

 

Een deel van die plannen worden door onze partners verder ontwikkeld. Wij presenteren er hier vier bij wijze van vooruitblik. Want ook al kan Kosmopolis Rotterdam er zelf niet meer aan meewerken, het zijn activiteiten die een goede indruk geven van wat Rotterdam de komende jaren wilde realiseren, welk doel ons ermee voor ogen staat en hoe we dat wilden bereiken. Het zijn nog steeds Kosmopolis projecten, al is het voor een steeds kleiner deel.

VOORUITBLIK

HOME

HOME

lees meer

 

PIJLTJE-NAAR-BOVEN

VOORUITBLIK
KOSMOPOLIS ROTTERDAM
Er is voor Kosmopolis een einde gekomen aan het ontwikkelen, regisseren en presenteren van grootstedelijke cultuur aan groot en vooral breed publiek. Als laatste presenteert Kosmopolis een nieuwe website met een Vooruitblik op vier projecten die zonder ons in 2013 door onze partners worden gerealiseerd en een Terugblik op eerdere projecten die typerend zijn voor Kosmopolis. Ze zijn gerangschikt naar vijf kenmerkende invalshoeken.
Lees verder

TERUGBLIK

 

PIJLTJE-NAAR-BENEDEN

HOME

TERUGBLIK

lees meer

De programmering van Kosmopolis Rotterdam bestond van begin af aan uit een weloverwogen mix van community art-projecten, projecten creatieve economie (kunstenaars-ondernemerscombinaties), lesmodules en publieke gesprekken in bijzondere vormen en op onverwachte locaties. Veel van onze projecten waren gericht op deelname en bezoek van nieuwe publieksgroepen die weinig gebruik maken van cultureel aanbod; op uitwisseling tussen publieksgroepen en op talentontwikkeling in de vorm van workshops, masterclasses en coaching.

 

Onze focus lag hierbij steeds op eigentijdse diversiteit, transculturalisme, op meerstemmigheid in het maatschappelijke debat en op het erfgoed van de toekomst. Hoe gevarieerd naar inhoud, vorm en publiek onze activiteiten ook waren, ze hadden allemaal de signatuur van Kosmopolis Rotterdam en die laat zich goed beschrijven: Erfgoedproductie, Wijkonomie, Opmerkelijke dialoogvormen, Leren van ervaringsdeskundigen en Interculturele communicatie.

TERUGBLIK

ERFGOEDPRODUCTIE

lees meer

Onder Erfgoedproductie verstaat Kosmopolis Rotterdam het opsporen, presenteren en bewaren van nieuwe trends, diensten en producten die exemplarisch zijn voor deze grootstedelijk samenleving. Vooral jongerenculturen geven een sneak preview van de samenleving van morgen. De erfgoedprojecten van Kosmopolis Rotterdam schreven kortom de nieuwste geschiedenis en presenteerden nieuwe verhalen als drager én inspirator van nieuwe cultuur.

 • Streetwise billboards
 • Panna’s en Akka’s
 • Transnationale lifestyles
 • Gülers Travels
 • Chicks, Kicks & Glory

ERFGOEDPRODUCTIE

Transnationale lifestyles

Credits: Otto Snoek
 • 2011
 • 2012
 • Erfgoedproductie
lees meer
Met de drie fototentoonstellingen TurkishConnections, SurinNedWerk en Rue du Maroc introduceerde Kosmopolis Rotterdam het onderwerp transnationalisme bij een breed publiek. Fotograaf Otto Snoek bracht in drie foto-exposities in de buitenruimte transnationale levensstijlen van met name migranten in beeld.

Kosmopolis Rotterdam heeft hard gewerkt aan het zichtbaar en invoelbaar maken van grootstedelijke en abstracte ontwikkelingen zoals transculturalisme en transnationalisme, en bracht dan zowel de succesvolle als de schurende kanten ervan in beeld. Kosmopolis Rotterdam signaleerde een groeiende trend. Steeds meer mensen, en dan met name migranten, meten zich een transnationale levensstijl aan. Voor hen is het heel gewoon om te wonen en te werken in het ene land, en uit te gaan en familiebezoeken en vakantie te houden in andere landen. Dit geldt vooral voor migranten, en dan met name voor migranten van de tweede en derde generatie. Zij voelen zich hecht verbonden met mensen uit zowel hun land van herkomst als van vestiging. Maar daarnaast hebben ze allerlei soorten relaties met mensen uit nog weer andere culturen en landen. En dankzij internet, mobiele telefoons en skype kunnen zij al deze contacten eenvoudig onderhouden.

Transnationale lifestyles

Gülers Travels

Credits: Pepijn Lutgerink
 • 2012
 • Erfgoedproductie
lees meer
Güler, toponderneemster en gids, leidde reizigers in een rijdende bus langs Succesvolle Turkse Ondernemers (STO) in Rotterdam en Amsterdam.

De oratie uit 2010 van Ewald Engelen, getiteld Etnisch Ondernemerschap 2.0 en 3.0, spreekt van een Nederlands integratiewonder van ondernemers van Turkse komaf als voorhoedespelers. Dit statement hebben Imagine IC en Kosmopolis Rotterdam tot uitgangspunt genomen van Gülers Travels, een coproductie met het Productiehuis Rotterdam over nieuw, grootstedelijk ondernemerschap in Nederland.

Gülers Travels

Chicks, Kicks & Glory

Credits: Kees Spruijt
 • 2010
 • 2011
 • Erfgoedproductie
lees meer
Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat kickboksen in grote steden ook voor meiden een heel populaire sport is. Opvallend daarbij zijn de sterk toenemende aantallen kickboksters met een cultureel diverse achtergrond en met name van Marokkaanse afkomst. Voor Imagine IC was het aanleiding om op basis van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam door Jasmijn Rana en samen met Kosmopolis Rotterdam de achtergronden van kickboksen onder meiden aan een breed publiek te presenteren. Jongerenculturen in de grote steden zijn een indicatie van de samenleving van later. Daarin is multiculturaliteit een vanzelfsprekendheid. Deze trends werden als hedendaags erfgoed in museumcollecties en stadarchieven verankerd.

Chicks, Kicks & Glory

WIJKONOMIE

lees meer

Onder de noemer Wijkonomie ontwikkelde Kosmopolis Rotterdam diverse projecten in Rotterdamse wijken met kunstenaars, lokale ondernemers en buurtbewoners. De projecten hadden in eerste instantie ten doel mensen met elkaar en met de wijk te verbinden; eigen verhalen aan andermans verhalen te koppelen. De laatste jaren verschoof het accent naar de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe diensten, ter versterking van de lokale economie en gebruikmakend van lokale creativiteit en inventiviteit.

 • Omweg zuidplein
 • Beroepskleding Wijkwaardenhuis
 • Tarwewijk / hotel Thuispaleis
 • Markt van morgen
 • Mode Rotterdam-Istanbul

WIJKONOMIE

Tarwewijk / hotel Thuispaleis

Credits: Ralph Kämena
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • Wijkonomie
lees meer
Hotel Thuispaleis: een b&b met een studio in de Tarwewijk in Rotterdam Zuid die door buurtbewoners, kunstenaars, kleine zelfstandigen en thuiswerkers werd gerund. Hotel Thuispaleis was een voorbeeld van een lokale netwerkorganisatie gericht op sociale vormgeving en creatieve economie. Het hotel trok avontuurlijke hotelgangers, onderzoekers, journalisten, kunstenaars en ontwerpers.

Hotel Thuispaleis stelde zich ten doel grootsteedse wijkeconomie te agenderen, door te laten zien wat de lokale kunstenaars en zzp-ers voor de wijk kunnen betekenen. Oftewel, welke krachten kun je in een wijk bundelen en hoe kun je samen nieuwe waarden creëren, en niet alleen economische? Het ging erom, samen aan sociale levendigheid in een wijk werken. Daarbij lag het accent zowel op het stimuleren van zelfredzaamheid van buurtbewoners en thuiswerkers, als op het uitwisselen van kennis van nieuwe vormen van werk en inkomen met experts, bestuurders en beslissers.

Tarwewijk / hotel Thuispaleis

Markt van morgen

 • 2009
 • Wijkonomie
lees meer
De Markt van Morgen was een tweedaags evenement met (drie edities) als resultaat van een meerjarig project dat van de Afrikaandermarkt een levendiger ontmoetingsplaats wilde maken. Omdat er op de Markt van Morgen meer te beleven was, bleven mensen er beduidend langer met als bijkomend gevolg dat ze er ook meer geld uitgaven.

Voorop stond het bevorderen van het sociaal-cultureel zelfbewustzijn van bewoners en het versterken van de economische zelfstandigheid van de wijk. De Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid was de perfecte locatie voor een Wijkonomieproject omdat de wijk en de directe omgeving een grote en langdurige transformatie zouden ondergaan. Bovendien is de Afrikaandermarkt een van de grootste markten van Nederland met een enorme potentie. Twee keer per week staan er zo’n 300 kramen met het meest ‘exotische’ aanbod van de stad. De markt is kortom een plek waar unieke producten te koop zijn en waar ook een innovatieve culturele rijkdom te ontwikkelen is.

Markt van morgen

Mode Rotterdam-Istanbul

Credits: Roelof Mulder
 • 2010
 • 2012
 • Wijkonomie
lees meer
De modeprojecten Mode Rotterdam-Istanbul en SÜIT ÜP koppelden twee internationaal opererende modeontwerpers aan modestudenten van de Willem de Kooning Academie, mbo-opleidingen als ROC Albeda College en ROC Zadkine, en aan lokale, hoogwaardige naaiateliers in de Afrikaanderbuuurt. De resultaten van de masterclasses werden getoond in Gemaal op Zuid, V&D in Winkelcentrum Zuidplein en de Bijenkorf.

Het bijzondere van beide modeprojecten was de uitwisseling van creatieve kennis en vaardigheden (ontwerpen, patroontekenen, naaien, speciale applicatie- en versiertechnieken) tussen professionals, studenten van verschillende opleidingsniveaus en vaardige handen uit de buurt. De projecten maakten gebruik van lokale productiemogelijkheden en dit alles leidde tot nieuwe ontwerpen, geïnspireerd op uiteenlopende ontwerptradities. Om ook oog te krijgen voor de commerciële praktijk werd bij SÜIT ÜP van begin af aan met de V&D samengewerkt. Zo bood het warenhuis exclusieve winkelruimte voor de verkoop van de ontworpen modellen. De ontwerpen werden eerst op de catwalk geshowd aan een breed publiek.

Mode Rotterdam-Istanbul

DIALOOGVORMEN

lees meer

Het werken met uiteenlopende doelgroepen en met vernieuwende en ook gevoelige thema’s is gebaat bij een inventieve setting voor uitwisseling en creativiteit. Kosmopolis Rotterdam probeerde daarom verschillende dialoogvormen uit: theatrale verwerkingen, workshops, een intiem diner met een spel of juist een community art-theaterspektakel waarin elk talent in het grote verhaal past. Ook maakten we voor jongerenprojecten steeds meer gebruik van digitale netwerken en webtechnologie.

 • Grootbrengen
 • De schotel van…
 • Alles snor

DIALOOGVORMEN

Grootbrengen

Credits: Niranyana Fotografie
 • 2007
 • 2008
 • Dialoogvormen
lees meer
Groot Brengen bracht op een interactief-theatrale manier een gesprek over opvoeden op gang tussen ouders, broers, zussen en andere opvoeders uit de huiselijke sfeer.

In 2007 initieerde de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) het programma Dialogen Stadsburgerschap. Maatschappelijke en culturele organisaties werden uitgenodigd om gesprekken in de wijken aan te jagen over de thema’s Opvoeden, Meiden op de arbeidsmarkt en Media en Beeldvorming. Kosmopolis Rotterdam realiseerde met een financiële bijdrage van JOS het programma Grootbrengen, Variaties in opvoeden. Dit programma was bedoeld als aanvulling op de activiteiten van Stichting De Meeuw ter ondersteuning bij opvoeding.

Grootbrengen

De schotel van…

 • 2009
 • Dialoogvormen
lees meer
In geïmproviseerde huiskamers en met het bord op schoot gingen buurtbewoners en mediaspecialisten met elkaar in gesprek over het nieuws op TV Rijnmond en Al Jazeera, soaps uit Turkije en Brazilië, muziekprogramma’s uit Nederland en kinderprogramma’s van over de hele wereld.

Staat schoteltelevisie kijken integratie in de weg? Zo luidde een van de achterliggende vragen van het programma Dialogen Stadsburgerschap dat in 2007 werd gelanceerd door de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOC). Uit onderzoek bleek het tegendeel. Rotterdammers kijken gemiddeld drie uur per dag televisie: één uur lokale televisie en twee uur naar commerciële en publieke zenders, inclusief schoteltelevisie. En juist mensen die naar schoteltelevisie kijken, volgen ook altijd gewone Nederlandse zenders. Schoteltelevisie is veel meer een aanvulling op het Nederlandse televisiemenu en kijkers krijgen er eerder een breed wereldbeeld door dan een tunnelvisie.

De schotel van…

Alles snor

 • 2012
 • Dialoogvormen
lees meer
In Alles Snor? ontwikkelde Kosmopolis Rotterdam met elf minorstudenten van de Hogeschool Rotterdam in het Oude Noorden een activiteitenprogramma, gericht op meer sociale, culturele en economische levendigheid in het Oude Noorden. Buurtgroepen, lokale ondernemers en scholieren volgden workshops van lokale kunstenaars over het thema mode, identiteit en beeldvorming. De resultaten waren te zien tijdens een middag- en een avondprogramma, dat werd afgesloten met een interactieve theatervoorstelling.

Alles Snor? kwam tot stand ter gelegenheid van de viering in 2012 van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Een serie foto’s van Robert de Hartogh van Turkse gastarbeiders (bijna zonder uitzondering snordragend) uit de jaren ’70 en ’80 vormde het vertrekpunt. Robert de Hartogh portretteerde de mannen niet alleen op de werkvloer en in de pensions, maar ook volgens de laatste mode gekleed in hun vrije tijd op straat of in het weekend in het uitgaansleven. Aan de foto’s met Rotterdamse blondines aan hun zij is te zien hoe gewild de mannen waren in hun hooggesloten broeken met wijde pijpen en met overhemden in pasteltinten en contrasterende sierstiksels. Veel Turkse mannen waren een voorbeeld van goed gekleed-zijn en dat geeft een heel andere dimensie aan het gangbare beeld van eenzame mannen die zichzelf niets gunden om maar zoveel mogelijk geld naar Turkije te kunnen sturen. Onder de gastarbeiders zaten juist veel avontuurlijk ingestelde types, gewend aan een cultuur van dress to impress. Die levenskunst was in Rotterdam toentertijd nog niet erg ontwikkeld. En, zo ontdekten de minorstudenten, ook nu nog kan Rotterdam een voorbeeld nemen aan de hoog ontwikkelde mannenmode uit Istanbul, de Turkse flaneerkunst en de modebewustheid van de jongste generatie Turkse Nederlanders.

Alles snor

LESMODULES

lees meer

Bij veel projecten zijn Lesmodules gemaakt voor het vmbo en het mbo, ofwel de schooltypes die door de meeste culturele instellingen slecht worden bedeeld. De lesmodules brachten de leerlingen direct in contact met de snelle en weerbarstige ontwikkelingen van de stad, die voor docenten lastig in het reguliere onderwijsprogramma zijn in te voegen, maar die in belangrijke mate bijdragen aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Kosmopolis Rotterdam werkte bij voorkeur met gastdocenten die uit eigen ervaring spraken en die ook tijd maakten voor een bezoek aan de bijbehorende tentoonstellingen en voorstellingen.

 • Wereldwijdwerken.net
 • Angry
 • MijnToko

LESMODULES

Wereldwijdwerken.net

www.wereldwijdwerken.net
 • 2012
 • Lesmodules
lees meer
Wereldwijdwerken.net is een overkoepelende website waar onder de grote noemer Transnationalisme alle portretten worden gepresenteerd van de drie fototentoonstellingen TurkishConnections, SuriNedwerk en Rue due Maroc, samen met de interviews en verhalen. De website is uitgangspunt voor de lesmodule Hoe Super ben jij? voor het (v)mbo.

Als geboorte- en woonplaats niet meer samenvallen, en studie, werk en hobby’s ons naar uiteenlopende plaatsen brengen, krijgen cultuur en identiteit een andere betekenis en invulling. Hierover gaan de tentoonstellingen TurkishConnections, SuriNedwerk en Rue du Maroc. Otto Snoek fotografeerde allerlei mensen, van jong tot oud en van student, kunstenaar tot ondernemer. Eén ding hebben zij gemeen: hun transnationale levensstijl. De geportretteerden switchen met groot gemak tussen verschillende landen, culturen en talen. Ze gaan daarmee voorbij aan hun eigen grenzen en aan landsgrenzen en maken van de hele wereld hun speelveld. Hun verhalen gaan over (r)emigratie, zakelijke netwerken, familiebanden en reislust. Zo heeft ieder zijn eigen redenen en motieven om wereldwijd te leven en te werken. De site wereldwerken.net voert de bezoeker ongemerkt dwars door de levensverhalen met Surinaamse, Turkse en Marokkaanse roots.

Wereldwijdwerken.net

Angry

www.a-n-g-r-y.nl
 • 2011
 • Lesmodules
lees meer
In een tentoonstelling, een interactieve website en verschillende educatieve trajecten keek ANGRY, Jong en Radicaal vanuit drie perspectieven naar radicalisering onder jongeren: vanuit jongeren zelf, vanuit de media, en vanuit fotografen en andere beeldmakers.

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt radicalisme per definitie gezien als negatief. Maar vormt het -geboren uit idealisme- niet vaak ook een drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt dat? Neemt het radicalisme in Nederland toe, of is vooral de beeldvorming veranderd? Met deze vragen ontwikkelden Paradox, het Nederlands Fotomuseum in samenwerking met Prospector en Kosmopolis Rotterdam, het project ANGRY, Jong en Radicaal. In een grote verscheidenheid aan fotoprojecten, videowerken, mediaverslagen, interviews en werk van jongeren zelf, liet ANGRY zien dat radicalisering van jongeren van alle culturen en alle tijden is. Het publiek hoorde op de tentoonstelling de stem van de jongeren, werd geconfronteerd met mediabeeld dat werd geplaatst naast de verbeelding van protest, verzet en (radicale) actie door beeldend kunstenaars en fotografen. In deze opzet veroordeelde en bekritiseerde ANGRY geen enkele positie, maar onderzocht ze en zoomde in op de consequenties van radicaal zijn. ANGRY wilde aanzetten tot discussie en tot heroverweging van de eigen standpunten over radicaal zijn.

Angry

MijnToko

www.mijntoko.com
 • 2009
 • Lesmodules
lees meer
MijnToko is een lesmodule voor mbo’ers om een goed beeld te krijgen van wat het is om ondernemer te zijn. De studenten portretteerden zelf inspirerende voorbeelden, waaraan zij zich vervolgens konden spiegelen. MijnToko werd in nauw overleg met mbo-docenten ontwikkeld en is zo opgezet dat scholen nog lange tijd van het programma gebruik kunnen maken; en dat gebeurt nu nog steeds.

MijnToko maakte onderdeel uit van het grotere project Meiden en Arbeidsmarkt, dat weer paste in het programma Dialogen Stadsburgerschap van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de Gemeente Rotterdam. Het project Meiden en de Arbeidsmarkt streefde ernaar de (arbeidsmarkt)positie van hedendaagse jonge vrouwen te verbeteren. Met enerzijds aandacht voor de diversiteit in de uitgangssituaties van verschillende vrouwen en anderzijds voor de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Meiden en Arbeidsmarkt bestond uit een dialoogprogramma, de publicatie Dwarse vrouwen, en de lesmodule MijnToko.

MijnToko

PUBLIEK

lees meer

Publieksverbreding in tweeërlei zin (uitwisseling en opschaling) lag in al onze projecten besloten. Onze activiteiten brachten publieksgroepen bijeen die anders niet snel met elkaar in contact kwamen. Kosmopolis Rotterdam koos voor groepsoverstijgende thema’s, een interculturele opzet én ook voor een behoorlijke schaal. Om een groot publiek te trekken zette Kosmopolis Rotterdam verschillende andere manieren in: reizende projecten, presentaties in de buitenruimte, digitale presentaties etc. We werkten veel met gratis huis-aan-huis bladen, internetfora en sociale media. Doeltreffend waren ook mond-tot-mond-overdracht van sleutelfiguren, workshops en het gebruik van de netwerken van deelnemers.

 • Doelgroepen naar netwerken

PUBLIEK

Doelgroepen naar netwerken

www.facebook.com/kosmopolis.rotterdam
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • Publiek
lees meer
De opkomst van sociale media bood Kosmopolis Rotterdam de kans om zich effectief tussen de focusgroepen te begeven, op de hoogte te blijven van wat er speelde en snel in te gaan op ontwikkelingen en behoeften. In de jaren van Kosmopolis Rotterdam heeft het internet zich ontwikkeld van een plek waar mensen informatie vinden, naar een plek waar mensen zelf ontwerper, curator, verzamelaar en deler van content zijn. Van passief informatie ontvangen naar actieve participatie. En zo kwamen ook onze projecten tot stand. Op de Kosmopolis Rotterdam vrienden- en later fanfacebookpage werd de laatste jaren gestaag een community opgebouwd. Foto’s of filmpjes van repetities, locaties en workshops, gemaakt door de makers, werden door hen of door Kosmopolis Rotterdam geplaatst op facebook, op Youtube, op issuu of via een tweet gedeeld. Deze verschillende sociale media werden met elkaar verknoopt op de website en konden steeds heen en weer gelinkt en verwezen worden. Zo werden kleine en grote gebeurtenissen en belevenissen op steeds meer fronten zichtbaar.

Kosmopolis Rotterdam heeft in zes jaar tijd een stevig medianetwerk opgebouwd. Via de regionale media bereikten we focusgroepen die zelf geen krantenabonnement hebben en vaak alleen de gratis huis-aan-huis kranten lezen en RTV Rijnmond bekijken. Landelijke media presenteerden het grotere verhaal achter onze projecten, zoals dat van de tweede en derde generaties migranten die een transnationaal leven leiden. We merkten dat het ‘multiculturele drama’ aan nieuwswaardigheid inboette, ten gunste van human interes’ voor succesvol samenleven. Daar was het ons om te doen. Kosmopolis Rotterdam werd in toenemende mate opgemerkt als een goede intermediair: wij kenden de mensen in de wijken met bijzondere verhalen en producten persoonlijk. Voor veel journalisten waren we dan ook een bron voor ‘ander nieuws’. Zo werkte TV Rijnmond met ons aan een tweewekelijks, kort item voor hun vaste nieuwsprogramma, het best bekeken Rijnmond programma. We presenteerden culturele diversiteit als gewoon Rotterdams, verteld door gewone deelnemers aan de Wijkkeuken van Zuid, Hotel Thuispaleis in de Tarwewijk, Suzy’s Cup Cake winkel en Rue du Maroc. En soms waren de persoonijke verhalen zo mediageniek dat ze Kosmopolis Rotterdam als maker overschaduwden. Opmerkelijk was ook de groeiende belangstelling voor Kosmopolisprojecten van landelijke kranten, zoals een dubbele pagina over de tentoonstelling Rue du Maroc in onder andere NRC Handelsblad met als kop: ‘Succesvolle Nederlanders en Belgen van Marokkaanse afkomst: er zijn er genoeg.’

Doelgroepen naar netwerken

Project selectie

lees meer

Kosmopolis Rotterdam zet een aantal projecten in de etalage die bijzondere aandacht verdienen vanwege hun vorm, inhoud of bereik, en herkenbaar gegroepeerd in de categorieen: Erfgoedprojecten, Wijkonomie en Dialoogvormen. Klik op een van de foto’s en korte teksten introduceren het project. In het Archief de oude Kosmopolis Rotterdam website- staan alle projecten, foto’s en films.

 • All
 • Erfgoedproductie
 • Wijkonomie
 • Dialoogvormen

In Koor

IN KOOR en (S)preekkoren: hoor jij wat ik geloof Interreligieuze ontmoetingen In 2009 en 2010 In 2009

Melkkleuren

Een community art project van modeontwerper en kunstenaar Aziz Bekkaoui met amateurs en professionals, jong en oud,

Slapen met je buren

Slapen met je buren was een theaterspektakel door modeontwerper en vormgever Aziz Bekkaoui met muziek, mode, dans

Leuk is anders

Guerrilla-acties van vijf verschillende groepen Rotterdammers in de stad en een poëtisch debat als slotevenement in de

Kookkunst Zuidplein

Op zaterdag 10 november 2012 presenteerden horecaondernemers en kunstenaars, chefkoks en creatieven hun culinaire kunsten in winkelcentrum

Bruidsmode B.V.

In Gemaal op Zuid showde Bruidsmode B.V. een enorme variatie aan bruidsjurken van Turkse bruidsmodeondernemers uit Rotterdam

Snack Tamam

De viering van 400 jaar Turks Nederlandse betrekkingen was voor Kosmopolis Rotterdam aanleiding om, samen met artistic

Kapsones

Kapsones was een multimediale tentoonstelling die jongeren die elkaar gewoonlijk niet snel spreken, op een onverwachte manier

De Automatiek

De Automatiek was een trekmuur met historische en eigentijdse objecten, typisch voor Nederland, zoals een gloeilamp, een

Peptide

Peptide (genoemd naar de werkzame stof in anti-aging crème) was een theatervoorstelling vol levenswijsheden, beautytips en anekdotes

Project selectie

Colofon

lees meer

Deze website is eind maart 2013 gelanceerd en zal op 1 januari 2014 uit de lucht
gaan en eindigen in het Stadsarchief van Rotterdam,
net als het complete fysieke archief van Kosmopolis Rotterdam.

Voor de formele afwikkeling van de stichting zijn de
contactgegevens tot 1 oktober 2013 Kosmopolis Rotterdam;
Liane van der Linden: info@kosmopolisrotterdam.nl 06 29 50 35 52

 

Ontwerp website:
Kattekwaad, www.studiokattekwaad.nl
José Stolk, Giselle Segura Gelink

 

Teksten: Kosmopolis Rotterdam
Tekstredactie: Robbert Bloemendaal

 

Het Kosmopolis team bestond eind 2012 uit:
Alia Azzouzi, projectmanager
Karen Klijnhout, projectmanager
Chris van de Meulen, projectmanager
Iebèl Vlieg, communicatiemanager
Rosa Hordijk, communicatiemedewerker
Özlem Ates, productiemedewerker
Lennert Dietvorst, productiemedewerker
Lies Meijer, officemanager
Liane van de Linden, directeur


Kosmopolis Rotterdam


 

 

 

 


Alle Amsterdam hotels

5 sterren (26)

4 sterren (106)

3 sterren (143)

2 sterren (61)

Zonder beoordeling (34)

Wij bieden 1394 hotels in Amsterdam Nederland met lage prijzen en kortingen. Ons reserveringssysteem biedt goedkope en luxe hotels in Amsterdam, hostels, motels, B&B en budget Amsterdam hotels en accommodaties. Wij hebben Amsterdam centrum hotel deals. U kunt ook reserveer Amsterdam luchthaven hotel voor goedkope prijs. Ons systeem is veilig en absoluut gratis.

Zoek een hotel

Hotels per locatie

Favorieten

Hotels in andere steden

Amsterdam kaart